Geraak je nog aan een hypotheeklening op oudere leeftijd?

Geraak je nog aan een hypotheeklening op oudere leeftijd? En krijg je dan dezelfde voorwaarden als andere mensen? Het is niet evident, maar zeker ook geen mission impossible.

 

Nood aan maatwerk bij hypotheeklening op oudere leeftijd

Het leven van vijftigers of zestigers ziet er volledig anders uit dan dat van een jong koppel. Ofwel ben je aan de top van jouw carrière ofwel ben je aan het uitkijken naar de pensioenleeftijd.

Voor elk van deze generaties liggen de behoeften onderling ook weer anders. Hierdoor zijn deze mensen zeer hard op zoek naar maatwerk dat hen het nodige comfort biedt.

En net die twee elementen vinden ze helaas niet altijd overal terug als het gaat om hun woonkrediet.

 

Welke problemen komen mensen op oudere leeftijd het meest tegen bij het afsluiten van een hypotheeklening?

 

Gedwongen om van bank te veranderen

Deze categorie van mensen (vijftiger-zestiger) heeft meestal al wel zijn tour d’horizon gedaan en heeft voor specifieke producten specifieke financiële partners.

Als ze een hypotheeklening wensen af te sluiten of te herzien, worden ze dikwijls gedwongen om van bank te veranderen. Denk maar aan het openen van een (dure) zichtrekening om de loondomiciliëring in orde te hebben.

Dat ziet deze doelgroep niet altijd zitten.

Woonlening enkel nog mogelijk op korte looptijd

Een volgend probleem waarmee je op oudere leeftijd geconfronteerd kan worden is dat een nieuwe woonlening enkel nog op korte looptijd mogelijk is. Bijvoorbeeld maximaal 10 of 15 jaar.

Maar dit is misschien niet wat je zoekt. Je hebt nu net een beetje meer financiële ademruimte (bijvoorbeeld kinderen uit huis, geen andere leningen meer) en je wilt jouw levensstandaard op peil houden.

Met een nieuwe hypotheeklening op korte looptijd soupeer je deze extra marge direct op.

Duurdere premie voor schuldsaldoverzekering

Meestal gaat een bankier zijn risico voor het nieuwe woonkrediet willen laten afdekken. Dit kan enerzijds gebeuren door onroerende waarborgen te vragen, maar ook door tal van verzekeringen. Inclusief de schuldsaldoverzekering.

Omdat je een hypotheeklening op oudere leeftijd wilt afsluiten, zal de premie voor de schuldsaldo ook duurder zijn. In sommige gevallen ben je zelfs verplicht extra medische onderzoeken uit te voeren.

Nieuw woonkrediet mits (volledige) bundelverkoop – veranderen van pensioensparen - te gek

Bij bundelverkoop krijg je korting op de rentevoet van het hypothecair krediet naarmate je meer andere producten afneemt bij de bankier/verzekeraar. De meest voorkomende producten bij bundelverkoop bij een woonkrediet zijn 3 soorten van verzekeringen: schuldsaldo, brand en een contract voor pensioensparen.

Vooral bij dit laatste ben je best op jouw hoede. Het is niet altijd interessant om bijkomende producten te nemen of te veranderen van verzekering. Zeker niet als het gaat om pensioensparen. Je hebt al reserves opgebouwd aan een bepaald rendement. Veranderen of starten met pensioensparen op oudere leeftijd is niet altijd even interessant. Maak zeker de vergelijking van jouw huidig rendement met de nieuwe te verwachte rendementen.

De rijken worden rijker. De armen zien hun kansen op een hypotheeklening slinken

Een hypotheeklening op oudere leeftijd afsluiten is natuurlijk geen alledaags kredietdossier. Door de combinatie van de leeftijd bij aanvang en de kortere looptijd voor het nieuwe woonkrediet, wordt de maandlast al snel opnieuw hoog. Door het gebrek aan flexibiliteit is een nieuwe woonlening eerder weggelegd voor de “rijken” en zien de minder gefortuneerden hun kansen op een woonkrediet slinken.

 

Is het nu echt zo triestig gesteld als je een hypotheeklening op oudere leeftijd wilt afsluiten?

Gelukkig hoeft het niet zo zwart-wit te zijn. Alleen zal je op zoek moeten gaan naar een specialist om jou het maatwerk te leveren. Zo kan je terecht bij de onafhankelijke kredietbemiddelaar in hypothecair krediet.

Vrije keuze om jouw dagelijkse bankzaken te regelen

In België zijn er onafhankelijke kredietgevers voor hypothecair krediet. Zij werken via een netwerk van onafhankelijke kredietmakelaars. De meeste kredietgevers laten je vrij in de keuze waar jij jouw dagelijkse bankzaken verricht. Ook al sluit je jouw hypotheeklening bij hen af. Geen geswitch meer van bank. Alles blijft zoals jij het wilt.

Lange looptijden mogelijk tot 30 jaar

Sommige van deze kredietgevers zijn bereid om de looptijd voor een hypotheeklening nog tot 30 jaar toe te staan. Meestal zal de looptijd korter zijn en wordt er gekeken naar de eindvervaldag. Die moet bij sommige terugbetaald zijn als je 75 jaar bent.

Door dergelijke maatregelen blijft een hypotheeklening op oudere leeftijd mogelijk en interessant. Je kan de looptijd meer spreiden en jouw onroerend project realiseren. Zonder dat je moet inboeten aan jouw levensstandaard.

Uiteraard zal iedere kredietaanvraag grondig geanalyseerd worden op vlak van terugbetaalbaarheid en verantwoord krediet.

Geen verplichting tot afsluiten van schuldsaldoverzekering

Als je een hypotheeklening afsluit, doe je er best aan om het risico op overlijden in te dekken. Maar is dit in iedere situatie nuttig? Of betaalbaar? Zeker als je op oudere leeftijd bent. Sommige onafhankelijke kredietgevers laten jou volledig vrij en verplichten je niet tot het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. De kredietmakelaar zal jou hierin informeren en wijzen op de verschillende scenario’s.

Beperkte bundelverkoop – vrije keuze in pensioensparen

In het segment van de onafhankelijke kredietgevers wordt het pensioensparen meestal volledig losgekoppeld van de rentevoet op de hypotheeklening. Sommige kredietgevers geven wel extra korting als je een brand- of schuldsaldoverzekering afsluit.

Het pensioensparen blijft buiten schot. Dit betekent dat je jouw kapitaal rustig verder kunt opbouwen zonder de verplichting om te veranderen. Het staat je natuurlijk vrij om erover te praten. Een kredietmakelaar met kennis van verzekering zal je graag verder helpen.

Iedereen heeft recht op een eerlijke kans op een woonkrediet

Onafhankelijke kredietgevers richten zich tot iedereen. Niet alleen tot een bepaald segment zoals de private bankers. Dit betekent dat iedereen op oudere leeftijd nog altijd een eerlijke kans heeft op het afsluiten van een hypotheeklening. Of het nu gaat om een nieuw onroerend project of de herziening van een bestaand woonkrediet.

 

We helpen je graag verder

Ben jij al op oudere leeftijd en overweeg je een investering in vastgoed of wil je jouw bestaande hypotheeklening herzien? We helpen je graag verder en brengen je in contact met een onafhankelijk kredietmakelaar om jouw situatie te analyseren. Vul dit formulier in en stuur het door.


Lees ook
Waarvoor zou je hypotheeklening op oudere leeftijd afsluiten?
Wie krijgt nog moeilijk woonkrediet?
Flexibel overbruggingskrediet vermijdt drama
 


Laat hier uw commentaar na

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Door het indienen van dit formulier accepteert u de privacy policy van Mollom.