Waaraan voldoet een gepast woonkrediet?

Waaraan voldoet een gepast woonkrediet? De nieuwe wetgeving op het hypothecair krediet, in boek VII van het Wetboek van Economisch Recht, is er duidelijk over. Er zijn enkele voorwaarden die door de kredietbemiddelaar en kredietgever bekeken gaan worden.

Wat betekent dit nu concreet voor jou?

 

Wat zegt de nieuwe wet op het hypothecair krediet?

In het vernieuwde Wetboek van Economisch Recht (hierna WER) staat letterlijk dat de kredietgever en de kredietbemiddelaar zijn gehouden om voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst en met het doel van het krediet.

Wat moet jij hier nu van onthouden?

 

Het gewoonlijk aanbieden van of bemiddelen in kredietovereenkomsten

De kredietbemiddelaar, verbonden agent van een bankier of een onafhankelijke kredietbemiddelaar, moet binnen zijn gamma zoeken naar het gepaste woonkrediet voor jou.

Een verbonden bankagent kan enkel zoeken binnen het productengamma van zijn eigen bank. Alleen al hierdoor bestaat de kans dat je niet altijd het meest gepaste woonkrediet kunt krijgen. Want wie zegt er dat jouw gepast woonkrediet niet elders te vinden is?

Een onafhankelijke kredietbemiddelaar in hypothecair krediet werkt meestal met 5 tot 10 kredietgevers samen voor woonkrediet. Ieder van deze kredietgevers biedt op haar beurt verschillende oplossingen voor hypothecair krediet aan.

Je merkt het onmiddellijk: via een onafhankelijk kredietmakelaar heb je een hefboom aan mogelijkheden.

 

Het gepast woonkrediet qua soort

In de eerste plaats wijst het soort krediet op het onderscheid tussen een consumentenkrediet of een hypothecair krediet. Meestal is dit dan een keuze voor een lening op afbetaling of een woonkrediet.

Bij een hypothecair krediet heb je verschillende manieren om het ontleend kapitaal terug te betalen. Enerzijds kan je dit doen via een “klassiek” woonkrediet met vaste mensualiteiten. Je betaalt dan kapitaal en intresten af. Anderzijds via een woonkrediet op vaste termijn. Bij dit soort van woonkrediet betaal je tijdens de looptijd enkel intresten. Het ontleend kapitaal betaal je terug op eindvervaldag.

Een derde onderscheid ligt in de aard van de rentevoet en de samenhangende formule. Kies je voor een vaste of een variabele rentevoet van jouw woonkrediet? Kies je voor een jaarlijks herzienbare rentevoet of een “10/5/5”?

 

Het gepast woonkrediet qua bedrag

Het lijkt logisch te klinken dat je exact krijgt wat je vraagt. Niet?

Een goed kredietbemiddelaar zal daarom eerst luisteren naar wat jouw plannen zijn. Idealiter vraagt hij naar jouw huidige plannen en informeert hij zich over jouw plannen op middellange en lange termijn.

In functie daarvan zal hij een financieel plan opmaken dat zo goed mogelijk beantwoordt aan jouw wensen en verwachtingen. Maar zeker en vast ook met de idee in het achterhoofd dat jij het nieuwe woonkrediet kunt terugbetalen.

 

Financiële toestand op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst

De beoordeling van het gepast woonkrediet gebeurt op het moment dat jij het woonkrediet afsluit. Een kredietbemiddelaar en een kredietgever zullen op basis van de verzamelde gegevens controleren of jij het voorgestelde krediet correct zult kunnen terugbetalen.

Dit is cruciaal en zou soms wel eens kunnen betekenen dat je op een “weigering” of een “neen” kunt stuiten. De operatie komt dan voor jou misschien te vroeg. Je oefent best nog even wat geduld uit.

 

Gepast woonkrediet aan de hand van het doel van het krediet

Deze bepaling is een algemene bepaling in de wetgeving. Je zoekt een bepaald project te realiseren en zoekt daarvoor geld onder de vorm van een hypothecair krediet of een lening op afbetaling.

Soms is de wet hier zeer duidelijk in. Soms laat het ruimte voor persoonlijke overwegingen. Bijvoorbeeld bij de financiering van een renovatie. Hiervoor kan je geld lenen via een lening op afbetaling (renovatielening), een wederopname doen in jouw bestaand lopend woonkrediet of een nieuwe hypotheeklening aangaan. Tijdens een kredietgesprek zal je altijd ingaan op de verschillende mogelijkheden.

 

Ben jij op zoek naar een gepast woonkrediet?

Ben jij op zoek naar een gepast woonkrediet? Dan zit je hier goed. Via deze link vind je een onafhankelijk kredietbemiddelaar in hypothecair krediet uit jouw regio.

 

Lees ook
Wat is een JKP voor jouw woonkrediet?
Wat is een ESIS bij een hypotheeklening?
 


Laat hier uw commentaar na

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Door het indienen van dit formulier accepteert u de privacy policy van Mollom.