Disclaimer

Disclaimer

Wat is Hypoconnect ?

Hypoconnect is een platform dat ondersteund wordt door Creafin NV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier. Creafin NV is een erkende hypotheekonderneming  en valt als dusdanig onder het toezicht van het Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, afgekort FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

Hypoconnect brengt consument en professioneel adviseur samen via haar platform. Verder stelt Hypoconnect ook verschillende andere communicatiedragers ter beschikking (white papers, artikels,…) via een webblog.

Wie gebruikt Hypoconnect ?

Het platform is toegankelijk voor iedereen. Er is ook een afgescheiden gedeelte voor professionele makelaars.

Als consument kan u er terecht voor informatie rond hypotheken. U kan via het platform rechtstreeks vragen stellen aan andere consumenten of aan professioneel adviseurs. Eenieder spreekt op dit platform uit eigen naam. Hypoconnect kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de antwoorden niet stroken met de werkelijkheid noch juridisch correct zijn. Hypoconnect fungeert enkel als platform en verbindt betrokken partijen met elkaar. Dit zonder enige kosten voor de consument.

Bij gebruik van het platform zal u gevraagd worden om een formulier in te vullen met uw naam, gebruikersnaam en emailadres. Het paswoord dient u zelf aan te maken.

Bescherming gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen terechtkomen in een database. Hypoconnect vindt uw privacy zeer belangrijk en  engageert zich dan ook om er alles aan te doen om uw gegevens op een veilige, wettelijke en transparante manier te verwerken. Zo zal het verwerken van uw gegevens steeds in overeenstemming zijn met de bepalingen voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U heeft dan ook te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, aan te vullen of desgevallend te verbeteren.

Hypoconnect zal uw gegevens niet meedelen aan derden, tenzij u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

Als gebruiker van het platform gaat u ermee akkoord dat uw gegevens verwerkt en gebruikt mogen worden voor commerciële of marketingacties uitgaande van Hypoconnect. Dit kunnen zowel virtuele acties zijn alsook acties via andere duurzame dragers. Uiteraard kan u zich hiertegen (direct marketingdoeleinden) kosteloos verzetten.

Waarvoor gebruikt u het platform ?

U vindt op de website artikels terug die aansluiten op alles wat zich rond het aangaan van een hypotheek situeert. Dit kan informatief of duidend zijn. Soms kan een blogpost ook een of ander standpunt innemen tegenover een bepaald onderwerp.

Verder kan u op de website ook terecht om een simulatie te maken. Deze simulator is slechts een instrument om u al een eerste indicatie te geven of een herfinanciering interessant is voor u. Om een gepersonaliseerd advies te krijgen voor uw specifieke situatie doet u er het best aan om een professioneel adviseur te contacteren. De simulator kan dit niet vervangen.

Sluiting van het platform

Hypoconnect kan zonder enig voorafgaand bericht te allen tijde en eenzijdig beslissen om het platform offline te zetten zonder dat hier enige verantwoording moet gegeven worden. Hypoconnect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, welke dan ook, die daaruit zou kunnen ontstaan. 

Wat kan er absoluut niet ?

Als bezoeker en/of gebruiker van het platform van Hypoconnect engageert u zich om geen berichten te plaatsen die op enige wijze beledigend, onethisch, bedreigend, racistisch of onterend zouden kunnen zijn tegenover wie dan ook. Dit hoeven zelfs geen andere gebruikers van het platform te zijn.

Indien u een andere gebruiker betrapt op dergelijke berichten, kan u dit steeds melden aan claims@hypoconnect.be.

Linken naar externe websites

Soms kan het zijn dat er op de website linken staan naar andere websites. Hypoconnect kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites. Meestal zal de link vermeld staan om de bron van de informatie te vermelden of om de achtergrond van de auteur van het artikel te duiden. Het staat u uiteraard vrij deze websites te bezoeken.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie via blogposts, infographics, video’s, white papers of andere artikels behoort toe aan Hypoconnect (Creafin NV) of aan haar partners.

Verspreiding van deze informatie zonder voorafgaandelijke toestemming van Hypoconnect of haar partners kan aanleiding geven tot ingebrekestelling of zelfs gerechtelijke stappen.