Our Current Vacancies

Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar.

De quotiteit is de verhouding tussen het bedrag van jouw krediet en de waarde van je huis. Dit is voor de kredietgever een belangrijk element in zijn beslissing om jou een krediet te geven. Hoe hoger de quotiteit hoe meer risico voor de kredietgever.

Dit is een soort van schadevergoeding als jij jouw krediet vroeger terugbetaalt dan dat je overeengekomen bent met de kredietgever. De wet zegt uitdrukkelijk dat je altijd vroeger mag terugbetalen, maar dat de kredietgever dan een wederbeleggingsvergoeding mag vragen. Dit is maximaal 3 maanden

De brandverzekering beschermt u, uw huis en soms ook anderen voor tal van schade. In ieder contract zijn er minimum waarborgen waarbij je zelf nog zaken kunt toevoegen. 

Bij persoonlijke borg verbind je je ertoe om de volledige som terug te betalen aan de kredietgever wanneer de hoofdontlener niet meer betaalt. Als zakelijke borg engageer je je met jouw huis. Als de hoofdontlener niet meer betaalt, kan de kredietgever enkel uitvoeren op je huis. Indien de prijs van je huis in gedwongen verkoop niet voldoende was om de kredietgever teug te betalen, ben je bevrijd. De kredietgever kan je niet meer vervolgen.