HypoStart kredieten in Vlaanderen

HypoStart geeft de mogelijkheid om tot 100 % van de aankoopprijs te ontlenen!

Waarom voor HypoStart kiezen?

Een eerste eigen woning kopen is de wens van elk jong gezin. Wanneer u naar uw bank stapt, vraagt men in de meeste gevallen een eigen inbreng van 20 %. Daarbovenop moet u de registratierechten en de notariskosten zelf neertellen, wat de totale eigen inbreng dus op 30 à 35 % brengt. Een woning met een aankoopprijs van 200.000 euro wil dus al snel zeggen dat u 60.000 à 70.000 euro aan eigen middelen moet voorzien. Niet weinig voor een alleenstaande of een jong gezin!

HypoStart geeft de mogelijkheid om tot 100 % van de aankoopprijs te ontlenen!

Dat wil zeggen dat u slechts 10 à 15 % eigen middelen nodig hebt om een hypothecaire lening te verwerven. HypoConnect, erkend kredietbemiddelaar, werkt samen met verschillende sociale kredietmaatschappijen die hypothecaire kredieten verstrekken in het Vlaams of Brussels Gewest.

HypoStart geeft de mogelijkheid om renteloos te ontlenen voor bepaalde renovaties!

Dankzij het Vlaams renovatiekrediet kan u als nieuwe eigenaar van een woning of appartement beroep doen op het renteloos krediet voor het renoveren van uw woning. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.

Meer informatie vindt u hier.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan een sociaal woonkrediet krijgen?

Iedereen die een woning koopt, bouwt of verbouwt en de woning binnen een termijn van twee jaar na de toekenning betrekt en blijft wonen.

Is mijn toekenning afhankelijk van een maximale hoogte van mijn inkomen?

Neen. Er is geen limiet op uw inkomen, wel kijkt men naar de mogelijkheid om de lening terug te kunnen betalen. Een minimum leefoverschot (na aftrek van alle lasten) en een maximale verhouding van uw totale lasten ten opzichte van uw inkomen moeten u beschermen tegen overmatige schuldenlast.

Welke woning?

Het moet gaan over de enige en bescheiden woning die hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van zijn gezin. De ontlener mag dus geen andere woning bezitten (noch in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik).

Wat bedoelt men met een bescheiden woning?

De verkoopwaarde is de waarde van het onroerend goed (grond inbegrepen) bij een vrijwillige openbare verkoop in normale omstandigheden, zoals die wordt geschat door de expert aangeduid door onze kredietmaatschappij.

De verkoopwaarde mag het maximum vermeld in de tariefbijlage van deze prospectus niet overschrijden; dat maximum wordt beïnvloed door de ligging van de woning (in een Cluster-gebied of niet) en de gezinstoestand van de kredietnemer.

2022-01-06 16_39_35-HYS_TAR_221_NL_HYP_25.pdf and 4 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png

Clustergebied

Het werkgebied van de Cluster omvat zoals de ‘Vlaamse Ruit’ Antwerpen-Leuven-Gent-Vlaamse Rand rond Brussel alsook alle ‘verstedelijkte’ agglomeraties zoals Hasselt, Kortrijk en Brugge maar tevens ook de Antwerpse Kempen of de Kust. U vindt de volledige lijst in de tariefkaarten of in de prospectus van HypoStart.

Mag ik een beroep uitoefenen in de woning?

Eén plaats mag eventueel worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, op voorwaarde dat het niet gaat om een handelsactiviteit of een nijverheidsonderneming. Een vrij beroep kan, een handelszaak, bijvoorbeeld een bakkerij, kan dan weer niet.

Uw inkomen in Vlaanderen gratis beschermd tegen werkloosheid

Wanneer u minstens 12 maanden werkt, kunt u voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten.

Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Dat betekent dat u volledig én onvrijwillig werkloos wordt en een werkloosheidsuitkering krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of dat u een tegemoetkoming krijgt van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid. U mag daarnaast geen andere beroepsinkomsten hebben.