Informatie rond onze activiteit kredietbemiddeling

Uw woonproject samen met uw makelaar en HypoConnect!

HypoConnect en uw makelaar werken samen om een optimale dienstverlening te verzekeren voor de realisatie van uw woonproject. Door deze samenwerking heeft uw makelaar toegang tot meer dan 20 kredietmaatschappijen en kan hij als mede-tussenpersoon van HypoConnect optreden om alle precontractuele en contractuele stappen van kredietbemiddeling te ondernemen voor u.

HypoConnect stelt uw kredietmakelaar de HypoConnect-tool ter beschikking, waarmee u het meest geschikte krediet en tarief krijgt voorgesteld dat beantwoordt aan uw mogelijkheden en behoeften. HypoConnect analyseert uw kredietaanvraag en onderhandelt rechtstreeks met de kredietmaatschappijen. Na indiening van uw kredietaanvraag heeft uw makelaar online toegang tot uw dossier en volgt deze mee op tot en met de realisatie van uw hypothecair krediet. Kortom: uw makelaar is uw rechtstreekse contactpersoon en uw rechterhand voor uw woonproject!

HypoConnect en uw makelaar zijn kredietbemiddelaars

Zowel HypoConnect als uw makelaar zijn ingeschreven als kredietmakelaar bij de FSMA. U kunt deze lijst raadplegen op http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/vt/hypo.aspx

U kan terecht in ons kantoor voor een afspraak of contact opnemen met uw makelaar

Hypoconnect NV
Bischoffsheimlaan 33
1000 BRUSSEL
Tel: 02/649 99 90

E-mail: info@hypoconnect.be                  

RPR Brussel 0879 105 951                            

Met welke kredietgevers werkt uw makelaar en HypoConnect samen?

Toezichthouder

De kredietbemiddelaar staat onder toezicht van:

  1. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene directie Economische inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, www.economie.fgov.be.
  2. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Beroepsaansprakelijkheid

HypoConnect en uw makelaar zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Klachten inzake kredieten

HypoConnect heeft de tevredenheid van haar klanten hoog in het vaandel staan.

Mocht u in de toekomst ooit een klacht hebben over onze dienstverlening, dan vragen wij u vriendelijk om eerst uw makelaar en in tweede instantie HypoConnect te informeren. We komen er wellicht samen wel uit!

HypoConnect, dienst klachtenbeheer               E-mail: klachten@hypoconnect.be

 

OMBUDSFIN

HypoConnect en uw makelaar zijn aangesloten bij Ombudsfin. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing die wij u zouden bieden, dan kunt u zich richten tot:

North Gate II, Koning Albert II laan – B-1000 Brussel

Tel. : 02/545.77.70    Fax : 02/545.77.79    E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Vergoeding

U betaalt geen vergoeding voor onze bemiddeling, niet bij HypoConnect, niet bij uw makelaar!

Al onze diensten van kredietbemiddeling worden vergoed door de betrokken kredietgever, waarvan de commissie varieert tussen 0,25 % en 3 %.

Privacy

Uw gegevens worden uiteraard beschermd bij ons. U kunt hier lezen hoe.